Elektronika

Na području funkcionalne elektronike Weidmueller razvija i proizvodi elektronske komponente za industrijsku automatizaciju, nadzor procesa i proizvodnju energije u IP20 i IP67 zaštiti.

Weidmueller proizvodi funkcionalne elektronike prihvataju i pretvaraju analogne i digitalne procesne signale; upravljaju, uključuju i nadziru aktuatore; napajaju elektronske komponente; štite napojne vodove i potrošače.

Standardizacijom, nadzorom, galvanskim odvajanjem, multipliciranjem i pojačavanjem signala Weidmueller je zaokružio jedno funkcionalnu celinu.

Sa fukcionalnim interfejsom između PLC-a i pogona, kao i sa razvodom, nadzorom i zaštitom sabirničkih linija funkcionalna elektronika pokriva kompletan spektar industrijskih signala i obrade podataka.

Pasivni sklopovi

Olakšavaju prelazno spajanje standardnih konektora ili PLC kartica sa klasičnim ožičenjem. Preuziman
Saznajte više...

Napajanja, diodni moduli

Napajanja su važni član u energetici automatizovanih sistema. Zato je vrlo važno odabrati pravo napa
Saznajte više...

Releji

Weidmueller u svojoj paleti proizvoda nudi široki izbor releja. Od vrlo malih (MICROSERIES) pa do So
Saznajte više...

Optokopleri

Weidmueller optokopleri serije: Preuzimanje datoteka
Saznajte više...