Analogni pretvarači i galvanska razdvajanja

Weidmueller u svojoj ponudi ima komponente sa sledećim funkcijama:

  • DC/DC pretvarači i galvanska razdvajanja
  • Strujni pretvarači
  • Naponski pretvarači
  • Pretvarači za senzore temperature
  • Pretvarači frekvencije
  • Alarmni moduli za nadzor električnih veličina
  • AD/DA pretvarači
  • LED prikazivači
Preuzimanje datoteka