Pasivni sklopovi

Olakšavaju prelazno spajanje standardnih konektora ili PLC kartica sa klasičnim ožičenjem.

Preuzimanje datoteka