Klasa III odvodnika s varistorima snage

Niskonaponske instalacije potrošača, prenaponska zaštita malih ormara i elektronike, klasa III (D-odvodnik).

PU III i PU D prenaponska zaštita koristi se za zašitu instalacija i elektronskih uređaja na niskom naponu a koji nastaju kao posljedica atmosferskih pražnjenja (munje) ili prelaznih pojava tokom uključenja strujnih krugova. PU III i PU D može se ugraditi u male ili u spratne table. PU III udovoljava IEC 61643-1. PU D zadovoljava DIN VDE 0675, deo 6, stavka C, (Nov 89), deo 6, A2 (Oct 96) te s IEC 61643-1 (Feb 98).

Preuzimanje datoteka