Zaštita za prenos podataka

“Prijenos podataka” je prijenos znakova, brojeva, statusa, merenja, itd. Između različitih, distribuiranih jedinica. “Distribuirane jedinice” su upravljanje, računara, merni senzori, aktuatori, itd. Odgovarajuća prenaponska zaštita je ključna za tako osjetljivo područje. Weidmüller nudi široki spektar mogućnosti.